درباره وبلاگ
مطالب اخیر
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
علم زیست شناسی وقرآن

 

مقدمه نوشتار

بسیاری ازکلمات درآیات متشابه دارای معانی چند وجهی است وهرکس بفراخورعلم ودانش خود و منابع دردسترس معنی مورد نظر خود را بیرون می اورد .تقریبا تمامی کلمات که درارتباط با پیدایش کیهان، زمین وحیات ودردرون آن انسان است همان هائی هستند که مفسران قدیم حدود دو الی سه قرن پس از ظهور اسلام که علم تفسیر رونق گرفت وبراساس برداشت های علمی آن زمان معنی کرده اند .تعبیر وتاویلهائی درباره ایات متشابه و بران اساس صورت گرفت  معانی این کلمات بدون تغییر قرن ها بعد تا کنون ابزارتفسیرآیات متشابه قرارگرفته وبرباورما نشسته است. چنانچه درسایت ها به مقالات فراوان رجوع شود می بینیم که برای توصیف وتفسیر یک موضوع مثلا صلب وترائب ویا کلمه مائ دافق، هفت آسمان وامثالهم روایات ازگذشتگان را نقل وبرآن اساس قرآن را تفسیر میکنند. برداشت علمی درهزارسال قبل تا کنون تحول یافته ولی تصورات ذهنی برآن برداشت ها ثابت مانده وبازارتوجیه های غلط ومنسوخ شده همچنان داغ وفعال است. عدم توجه به علم روز درموضوعات خلقت کیهان، خلقت انسان وهفت اسمان وروند پیدایش حیات باعث شده حقانیت مطالب علمی قرآن پشت پرده تحجرو تعصب برتصورات ذهنی کهن پنهان بماند. کلمات کلیدی درپیدایش حیات از قبیل خلق، انشائ، یبدوا ویعید، نطفه، صلب وترائب، مائ  من با کسره میم ، منی یمنی وامثالهم دارای معنی خاص وثابت درکل آیات است ونمیتوان به سلیقه خود وبراساس نظرگذشتگان آنها را معنی کرد. قرآن رویداد های مهم پیدایش کیهان، حیات درزمین و سایر را در قالب ایات متشابه وبه دفعات بیان داشته وهمه آنها هم اهنگ  ومرتبط با یکدیگرند.اگرما معیارسنجش را به جای نظرات گذشتگان، علوم طبیعی مانند زیست شناسی،  اخترشناسی، زمین شناسی درپیدایش حیات وانسان وسایر پدیده ها را جایگزین کنیم وکلمات کلیدی را درست وبراساس کاربرد درقرآن بکار گیریم به اعجازعلمی قرآن درقرن شکوفائی علوم دست خواهیم یافت .

 

. گذشتگان کلمات کلیدی را که دارای چند وجه معانی مختلف دارند را براساس برداشت علمی آن زمان تعریف کرده اند. ما باید دراین تعاریف وبر اساس علم روز بازنگری کنیم.

 مثالی بزنیم درایه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ- من دوبار تکرار شده ومفسرین هم تاکنون من را از تعریف کرده اند. درصورتیکه من درآیات فراوانی دارای چند وجه معانی است از، در، به، با ودر مواردی هم به عنوان صله کلام حرف اضافی که نوشته میشود ولی خوانده نمی شود. ایات فراوان است. ایه ای که من به مفهوم "در"است را انتخاب میکنیم آیه 1 سوره فاطر- وَاللّهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَکُمْ أَزْواجًا وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثی وَلا تَضَعُ إِلاّ بِعِلْمِهِ- خدا شما رااز(در) خاک آفرید وسپس از نطفه وسپس قرارداد زوج هائی (برای شما ویا در شما)هیچ حملی درماده صورت نمی گیرد وبارش را نمی نهد مگربه علم خدا. تحمل من انثی-باری درماده معنی میدهد ونمی تواند از معنی دهد. بنابراین من میتواند در باشد یا از. خلقکم من تراب میتواند درخاک ویا از خاک معنی دهد.درآیه خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ- انسان درصلصال وازحما مسنون معنی درست ایه است که مطابق آخرین نظریه علم زیست شناسی وپیدایش حیات است. صلصال سنک رس است که درمیلیارد سال بعد دراثر فرسایش به خاک امروزی تبدیل شده است، سنگ رس گداخته وحما مسنون توده سیاه رسوب شده درصلصال که منشائ ملکول های پایه حیات است. بنابراین معنی براساس اینکه من "از" باشد یا "در" تفاوت زیادی باهم دارند . معنی انسان درخاک خلق شد علمی است واز خاک خلق شد غیرعلمی است. خاک رس که هشتاد درصد پوسته جامد زمین را تشکیل میدهد از انواع کانی های رسی است واز سیلیسوم، آلومینیوم ،منیزیوم به عنوان ترکیبات اصلی تشکیل شده وانسان نمی تواند ازاین عناصر تشکیل شده باشد ولی مبنای پیدایش حیات وانسان درخاک اولیه بوده است.

تحولات درون جنین وواقعیت قرآنی

برای پرداختن به این موضوع لازم است معنی چند کلمه را بررسی کنیم. نطفه، خلق ،انشائ سه کلمه کلیدی در پیدایش حیات است . نطفه منشائ پیدایش موجود زنده است . کلیه اطلاعات ساختار تشکیلاتی موجود زنده باید درون آن متمرکز باشد.خصوصیاتی که از جنس نر وماده به ان منتقل شده ونرم افزاری هم هدایت آنرا بسوی موجودی که باید ازآن پیدا شود برعهده دارد . امروزه علم زیست شناسی وژنتیک نطفه را حاصل لقاح ژن نر وژن ماده میداند. هر کدام ازاین ها نطفه بشمار نمی آیند وبه تنهائی قادر نیستند موجود زنده را پدید آورند. اسپرم نربه تنهائی نطفه نیست. نطفه کنونی حاصل تحولات تکاملی چند میلیارد ساله ژن اولیه حیات بوده است.دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که حیات اولیه از نطفه آغاز شد ونطفه اولیه حیات ملکول الی زنجیره ای RNA بوده است که دردرون لایه سنگ رس ایجاد شده وتک سلولی اولیه حیات که این ملکول را درخود داشته است سنگ بنای اولیه پیدایش موجودات زنده بوده است .این تک سلولی باکتری های ساده کهن یا باستانی نامیده شده اند.تک سلولی غیرهوازی بدون غشائ هسته ای  دارای جنسیت نر ومادینگی نبوده اند ولی خصوصات تکثیر پذیری داشته اند. میکرب ها وبرخی ویروس ها نمونه های زنده این اجداد جانداران از جمله انسان ها هستند. اشاره قرآن به خلقت انسان از نطفه همین نطفه اولیه حیات است. 

هُوَالَّذِی خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ- ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ-اواست که شما را در خاک واز نطفه خلق کرد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ-در حقیقت ما انسان را در صلصال واز توده سیاهرنگ حما مسنون خلق کردیم .مبنای پیدایش نطفه از حما مسنون است .دلائل وسندیت این موضوع را میتوان از سایر آیات قرآن  ومقایسه با آخرین نظریه های علم زیست شناسی استنباط کرد.به مقالات حمامسنون و صلصال در قرآن بنیان و اساس حیات در زمین است و چگونگی روند پیدایش حیات در زمین اولیه از نظر قران مراجعه فرمائید

  و .

مفهوم خلق وانشائ در قرآن

خلق یعنی ایجاد یک پدیده از مواد اولیه ای که وجود داشته است . خلق با ابداع فرق میکند وابداع ایجاد ازعدم است ولی خلق ایجاد ازچیزی که وجود دارد .خلق فقط یک بار اتفاق می افتد.خلق الانسان من نطفه اولین سنگ بنای خلقت انسان است وخلق های بعدی مانند علقه ومضغه مراحل خلق های بعدی است که آنهم فقط یک بار صورت گرفته است.

 الَّذِی أَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِینٍ .برای خلق انسان از نطفه  مراحل قبلی خلق آماده ومهیا میشود وسپس خلقت انسان در سنگ رس آغاز میشود. بنابراین خلقت انسان مقدمه داشته است شرایط لازمه خلقت انسان فراهم میشود (خلق میشود) وسپس آغاز خلقت انسان درصلصال است این خلق ها تا رسیدن به هدف مطلوب ذات باریتعالی درقرآن انشائ نامیده شده- هُوَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِی بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خداوند ازسرگذشت انشائ شما درزمین وهنگامی که بصورت جنین در شکم نیای گذشته خود بودید دانا تراست. بعد ازهرخلق دوره انشائ آن شروع میشود تا خلق بعدی وانسان ازانشائ آخری بیرون آورده میشود . دوره تکاملی بصورت تحولات ژنتیکی در شکم نیای گذشته انسان سپری شده است .حال که زمینه درک آیه تحولات جنین فراهم گردید به ایه میپردازیم .12 الی 14 مومنون

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ- ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَّكِینٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ-

آیه از خلق انسان از سلاله ودرطین آغاز میشود- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ-سلاله چکیده یا رسوباتی که بر جای میماند معنی میدهد .کجا صورت گرفته درطین .معنی طین هم در قرآن درسوره مائده آیه110 خطاب به حضرت عیسی چنین میفرماید-  وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنی‏ وهنگامی که به اذن ما  از طین شکل پرنده ای را خلق میکردی- طین دراین ایه خاک رس خالص است که درکوزه گری استفاده میکنند . بنابراین سلاله  رسوبی است که در طین ایجاد شده است. برمیگردد به همان زمانی که وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ رخ داده است. پس سلاله معنای دیگر حما مسنون است که ازان نطفه اولیه حیات ایجاد شد. این نطفه هسته وغشائ دورهسته برای محافظت ژن اولیه نداشته است وسالیان دراز طول میکشد تا غشائ هسته ای دورژن درون باکتری را میپوشاند.که بحث بسیار جالب دانشمندان زیست شناسی است که این غشائ چه موقع ایجاد شد وآیه میفرماید ونطفه ایجاد شده را درجایگاه  استوارقرارداده میشود. زمانی این غشائ دورژن درون باکتری تشکیل میشود که سه دوره پانصد ساله از شروع خلق اولیه نطفه حیات میگذرد وتک سلولی بدون هسته وغشائ هسته ای غیرهوازی به سلول هسته دارودارای غشائ هسته ای پیشرفته میشود واین همان قرارمکین است . این سلول خلق جدیدی است ژن کامل درون هسته قرارگرفته ومرحله سرنوشت ساز دیگری در سرگذشت انسان رقم میخورد.

این سلول که منشائ تمامی پرسلولی های حیات است خلق میشودواین علقه است . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً-علقه از نطفه قرارمکین دارخلق میشود. علقه به پر سلولی تبدیل میشود وجنسیت نر ومادینگی برای اولین بار درآن ایجاد میشود وتکامل می یابد وجانوران دریائی دارای بدنی غضروفی شکل میگیرند- فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً-غضروفیان دراین مرحله پا به عرصه وجود مینهند. بند پایان هم جزئ این راسته هستند که به خشکی منتقل میشوند وجانوران خشکی ازاینها منشائ میشوند .زمانی طولانی می گذرد تا غضروف ها به استخوان تبدیل میشوند واستخوانداران پا به عرصه وجود میگذارند. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا-زمان طولانی دیگری میگذرد وتکامل موجودات برنامه ریزی شده نظام خلقت ادامه می یابد .مرحله بعدی روی استخوان ها ماهیچه قرارمیگیرد ودایناسورها، پرندگان وپستانداران پا به عرصه وجود میگذارند- فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا-تکامل موجودات به پایان انشائ خود میرسند وانسان به عنوان آخرین خلق دوره تکامل را به پایان میبرد. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ-سپس خلق آخررا انشاناه کردیم تبارک باد براین بهترین خالق متعال.
این ایه سرگذشت تکاملی انسان است از بدو خلقت از نطفه تا تبدیل به انسان کامل است. گذشتگان که ازعلوم امروزی بهره ای نبرده بودند درباره این ایه تصوراتی را نوشتند وبراساس دانش هزارسال قبل وما امروزه با چشم بسته وبدون فکرکردن ومقایسه با علم روز آن را بر باورخود نشاندیم وشبه خلق کردیم واعجازعلمی قرآن را پشت پرده تحجر وتصورات کهن نا درست پنهان کردیم. 
براساس علم زیست شناسی بعد از لقاح ژن نر وماده دررحم نطفه اولیه جنین شکل میگیرد. جنین بر اساس برنامه ریزی تدوین شده رشد میکند تمامی اعضائ بدن ازهمان لحظات نخستین خود رانشان میدهند وقلب تنها جدود سه الی چهارهفته شروع به زدن میکند.جنین به رشد خود ادامه میدهد.خلقی پس ازخلق درجنین اتفاق نمی افتد، برویم روند رشد جنین را مطالعه کنیم وقضاوت نمائیم .تحولات درون جنین بازآفرینی خلق اولیه است.

 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعیدُهُ قُلِ اللَّهُ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعیدُهُ فَأَنَّی تُؤْفَکُونَ-بگو آیا از شرکای شما کسی است که خلقت را آغازکرده وسپس آنرا بازآفرینی کند بگو تنها خدا است که خلق را آغاز میکند و سپس آنرا باز آفرینی میکند.کلمه یعیده هم درست معنی نمیشود .یعید باز گشت وتکرار یک رویداد اتفاق افتاده معنی میدهد.

عید تکریم وتکرارشادی یک واقعه رخ داده شده است.عید نوروز همه ساله اتفاق میافتد وما آنرا جشن میگیریم .یعید بازگشت به قیامت نیست.خلق یک بار اتفاق افتاده وخداوند مکررا آن را در حیات زمین باز آفرینی میکند.بنابراین خلق جدیدی صورت نمی گیرد.جنین نمایش تحولات سرگذشت تکاملی میلیارد ساله تبدیل ژن اولیه حیات به موجود تکامل یافته است. ایه مشابه ای ازسرگذشت تکاملی موجودات زنده را هم بیان کنیم وبحث را به پایان برسانیم -

 وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیر-خداوند تمامی ریز جنبندگان ( بند پایان یا بی مهره گان نیای اولیه موجودات در خشکی) را دراب آفرید واز آنهابرخی بر روی شکم میخزیدند وبرخی برروی دوپا وبرخی روی چهارپا (راه میرفتند) وخداوند هدفی که مورد خواست یا برنامه او است را خلق میکند که اوبه قادر متعال برهر چیز است .روند تکاملی موجودات را اشاره میفرماید ابتدا بی مهره گان ازاب به خشکی راه می یابند و سپس خزندگان پدید امدند وبعدازان امثال دایناسورها بر دوپا راه میرفتند وسپس چهار پایان پدید امدند و خداوند هدف مورد نظر خود را  یَخْلُقُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ که انسان باشد را خلق میکند.اینکه در ایه فوق دابه منظور ریزجنبندگان هستند به مقاله دابه وتکامل موجودات از نظرقرآن مراجعه فرمائید .امیداواریم که علمائ بزرگواراسلا م این موضوعات را بازنگری کرده وبراسا س دیدگاه علمی روز بررسی واعلام نمایند وقران را ازاین مهجوریت غریب نجات دهند تا جوانان ما به عظمت علمی قرآن ایمان بیاورند.انشائالله سید محمد تقوی اهرمی-دی ماه 1397
نوع مطلب :
برچسب ها : تحولات جنین در قرآن، خلق وانشائ، نطفه وقرار مکین،
لینک های مرتبط :
مقدمه نوشتار
معنی نفس در بین مترجمین و مفسرین روایت بسیاری دارد. نفس را برخی جاها روح معنی میکنند که با تعاریف روح در قرآن تناقص آشکار دارد. روح من امر ربی و امر خدا فرمان و قوانین طبیعت هستند که نظام جهان مادی بر آن استوار است. هر جسمی دارای یک هویت واحد است. اتم آهن هویتی خاص خود دارد. وقتی خورشید و ستارگان برچیده ومحو میشوند و هویت ها مانند زمان ابداع کیهان که همه هویت ها در هم ادغام شده بودند ذرات بنیادی، ماده و ضد ماده ،الکترون و پوزیترون یا ضد الکترون همه دارای یک هویت واحد بودند  ودر هم تنیده که با پائین آمدن حرارت از هم تفکیک و هر کدام هویت خاص خود را یافتند. بعد از برچیده شدن کیهان خداوند میفرماید واذالنفوس زوجت ونفس ها زمانی که کیهان برچیده میشود وبه حالت آغازین ایجاد کیهان میرسند تمامی نفوس با هم ادغام و زوج میشوند. نفس ها بهم میپیوندند. بنابراین در اینجا ما دو مطلب مهم نفس و واحده را میتوانیم معنی کنیم. نفس میشود یک هویت و نفس واحده هم هویتی است تکی که منشائ پیدایش هویت های دیگری است که قبل از آن وجود نداشته اند. انفسکم یعنی خودتان یا هویت خودتان ونفس دارای معانی متفاوتی در قرآن است که به مقاله مفصلی نیاز دارد. نفس واحده موجود زنده ای بوده که سر منشائ کل جانوران  گیاهان روی خشکی و دریا است. نفس واحده برای گذراندن تکامل تا رسیدن به خلقت انسان تکامل یافته باید دوره انشائ را بگذراند. انشائ در قرآن معنی تکامل میدهد و با کلمه فسوی ارتباط مستقیمی دارد


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : نفس واحده، علقه و نفس واحده، تک سلولی ایوکاریوت،
لینک های مرتبط :
مقدمه نوشتار

انتخاب عنوان برای این نوشتار با واقعیت زوجیت در قرآن همخوانی ندارد .ولی از آنجائیکه به عنوان یک شبهه در مباحث زوجیت عام مطرح است و اذهان را متوجه خود کرده است مطرح میکنم. در حقیقت باید از جمله جنسیت در قرآن و تک سلولی استفاده کنیم که با توجه به معنی گسترده کلمه زوج در قرآن باید شرح کوتاهی نوشته شود. برخی کلمات در قرآن دارای تنوع مفاهیم است و این آیات جزئ متشابهات هستند. البته نه هر آیه ای که در آن کلمه زوج آمده متشابه است. زوج به عنوان همسر مفهوم آن واضح و روشن است. کلمه زوج بستگی به قرار گرفتن در آیه و با سیاق آیه مفهوم خاص خود را دارد. دو مفهوم اصلی بعد از همسری را در دو آیه زیر و مفاهیم دیگر را در نوشتار جداگانه ای بررسی میکنیم. عدم آشنائئ به جهان بینی خلقت کیهان و خلقت انسان در قرآن ما را با سر در گمی زیادی روبرو ساخته و باعث شبهات فراوانی شده است. از جمله مهمترین معانی زوج، ماده و ضد ماده که البته این ها اضداد یکدیگر هستند و نمی توانیم زوج بنامیم ولی اثر خود را در زوجیت عام ،کل شیئ باقی گذاشته است. دوم جنسیت نر و مادینگی موجودات زنده که به علم ژنتیک بر میگردد. سوم همسر یا زوج موجودات زنده که با مقوله جنسیت فرق میکند چهارم گونه و یا انواع پنجم قرین چیزی قرار گرفتن که البته با قرینه فرق دارد. قرینه یا به زبان علمی ایزومر است. خودتان را در آینه ببینید عکس شما در آینه قرینه شما است ولی مجازی است. و قرینه واقعی در قرآن اشاره شده که ارتباطی با زوج ندارد. بحث بسیار جالب و علمی و اعجاز قرآن است که طی مقاله جداگانه به آن میپردازم. در این نوشتار به زوج به مفهوم جنسیت پرداخته میشود. نتیجه این نوشتار هم این است که تک سلولی ها از نظر قرآن زوجیت (حنسیت) را در خود ندارند. شبهه ای که با این نوشتار بر طرف میشود. حال به بحث بسیار جالب و علمی قرآن بپردازیم.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : زوجیت در قرآن، تک سلولی و زوجیت، جنسیت نر و مادینگی، زوجین الذکر والانثی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 25 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
   
 
   
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو